zeljko dakovic - poezija
zeljko dakovic - poezija

 

 

 

 

 

 

 

 

Živim a kao da sanjam, nevidljiv, sahranjen u golemome grobu punom neizrecivih tajni, sam. Budnog me drže još samo moje besane noći. 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

schella1967@yahoo.de