zeljko dakovic - poezija
zeljko dakovic - poezija

Zaljubljeni

 

 

 

Ti još budna čekaš da

mećava stane, i čovjek

ispod grane, korak smio,

za život cio napravi, i na

vrata pokuca.

 

On još pod krošnjom što

prokišnjava sanja, da

da dalje od koljena ne ide,

i moli da ga voli, da vrata

mu otvori.

 

Uhvatilo se sa obadvije ruke
iza rebra srce njeno,
pa slu
ša njega dok ljubav ćuti,
dok koricu kruha me
đu prstima
vrti, pa vrti…

 

a mjesec se smješka: to su
moja djeca.