zeljko dakovic - poezija
zeljko dakovic - poezija

 

Kamena pad

 

 

Sedam dana

u igru kamena posijah,

za rod što ga prije uživah,

a zemlja ništa drugo

no drugih pokrivač blag,

čudi se i gleda.

 

Bila je tuđa,

u srcu iza, vražja krv ključa,

sa mosta dole dug pogled pada,

a voda ništa drugo

no njen kostim drag,

čeka i gleda

 

kamena pad.